Spelen en leren

Kinderen leren door zelf te ontdekken en door te spelen. Bij het Kinderkabinet bieden we kinderen veel verschillende activiteiten. Activiteiten waardoor ze zich blijven ontwikkelen en waardoor ze nieuwe vaardigheden leren. Dat geeft een kind zelfvertrouwen. En leren gaat zo als vanzelf.

Voorlezen doen we graag en veel. Lezen is leuk voor ieder kind. Het stimuleert de taalontwikkeling en vergroot de woordenschat.

Met spel- en bewegingsactiviteiten stimuleren we de fijne en grove motoriek. Samen dansen of bewegen is niet alleen gezellig, maar ook heel goed voor de motorische ontwikkeling van een kind. En als we er ook nog bij zingen wordt het helemaal een feest.

We gaan er ook graag op uit met de kinderen. Lekker naar buiten, een blokje om, of een wandelingetje naar de supermarkt voor de wat grotere kinderen. Leren door te doen.

We werken op de groepen met thema’s  We kiezen iedere 6 weken een thema dat goed past bij de belevingswereld van de kinderen. We werken graag met de seizoenen; in de herfst bladeren zoeken in het bos, in de zomer naar de vlindertuin In Eelde. Bij ieder thema knutselen, bewegen, zingen en lezen we voor. Zo ontdekken de kinderen de wereld om hen heen.