De groepen

In het Kinderkabinet werken we met horizontale groepen:kinderen van dezelfde leeftijd zitten samen in een groep. De pedagogisch medewerker kan zo het dagritme en de activiteiten precies afstemmen op het ontwikkelingsniveau van de kinderen. En er zijn altijd voldoende vriendjes van dezelfde leeftijd in de buurt.

Het Kinderkabinet bestaat uit vier verschillende stamgroepen:

De babygroep
De babygroep is gericht op de zorg voor de kleintjes van 0-14 maanden. Deze groep kenmerkt zich door veel rust, verzorging en speelmogelijkheden laag bij de vloer. Er zijn o.a. babygyms en rammelaars aanwezig om de grijpreflexen te ontwikkelen. Op de babygroep hebben we een kast met grote auto’s, blokken, speelhuisjes en puzzels. De kinderen kunnen zo ook zelf het speelgoed pakken. De slaapkamers zijn ingericht met goedgekeurde stapelbedjes en ieder kind slaapt in zijn eigen bed. Ook zijn er voor de baby’s buitenbedjes.
Op de babygroep hebben de kleintjes hun eigen ritme. Dit betekent dat elk kind zijn eigen voedings- en slaapschema volgt. Wanneer zij groter worden zullen zij steeds meer mee gaan met het ritme van het dagverblijf.

De dreumesgroep
De dreumesgroep is gericht op aandacht voor het individuele kind, maar ook op het meedoen in het ritme. Het dagritme begint hier al meer vorm te krijgen en de kinderen kunnen hier veelal in mee. De dagindeling bestaat hier uit een balans tussen activiteiten en rust. Deze twee worden afgewisseld en per kind wordt gekeken waar de behoefte ligt. Er zijn een aantal speelhoekjes gecreëerd waar de kinderen kunnen spelen, de kinderen worden door de pedagogisch medewerkers vooral uitgenodigd om ‘mee te doen’.

De peutergroep
De peutergroep is gericht op stimulering en begeleiding van de kinderen. De kinderen willen spelen en ontdekken en hebben daarbij stimulans en sturing nodig. De peutergroep kenmerkt zich door een vast dagritme, aanbod van verschillende activiteiten en het stimuleren van persoonlijke- en sociale competenties.

Op de groep staan lage kasten waarin verschillend speelgoed ligt om in te gaan op de ontwikkeling en het niveau van de kinderen. Er is gekozen voor lage kasten om ieder kind zijn of haar eigen keuze te laten maken. Zo kunnen ze naast de vaste tijden van het gezamenlijke groepsgebeuren ieder moment kiezen wat ze willen doen. Er is een leeshuis, autohoek en een huishoek verdeelt over de groep. We kiezen bewust voor hoekjes omdat de kinderen dan zelf het overzicht houden en niet gestoord kunnen worden in hun spel. De peutergroep heeft een cd-speler met cd’tjes voor de kinderen.

De drie plus groep
De drie jarigen hebben andere behoeftes. De drie jarigen verrichten activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling en voorbereiding op de basisschool. De drie jarigen krijgen op leeftijd aangepaste activiteiten, spel en leermomenten aangeboden. Er wordt o.a. gewerkt met dagritmekaarten, speelwerkborden en praatplaten. Het ontwikkelingsmateriaal is afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de peuter bijna kleuter. Het kind wordt spelenderwijs voorbereid op de stap naar de basisschool.

Er wordt met fijne en grove motoriek geoefend (vouwen, knippen, balspelen en bewegingsspelletjes), op cognitief gebied (dagritmekaarten, tellen, klokkijken, loco en memorie), luister- en spreekvaardigheden (praatplaten, hoor spelletjes en kringgesprekken) en natuurlijk sociale vaardigheden (kringspelletjes, samen delen, samen spelen). Daarbij blijft vrij spel voor de sociale ontwikkeling van groot belang. Als kinderen zich goed ontwikkelen op sociaal gebied en zij een goed zelfbeeld hebben, zullen de andere gebieden als vanzelf volgen.

Om de zelfstandigheid te vergroten, maken we op de peuter- en drie plusgroep gebruik van lage stoelen en lage tafels. De peuters worden extra uitgedaagd op de drie plus groep om dingen zelf te doen, eigen keuzes te maken en initiatief te nemen. Naast de vaste tijden van het gezamenlijke groepsgebeuren kan het kind op ieder moment kiezen wat het wil doen. Zoals verven, puzzelen, tekenen enz. De peuters mogen zelf hun broodjes smeren en helpen bij allerlei taakjes zoals bijvoorbeeld de tafel dekken, afruimen, afwassen of schoonmaken.

Een warme en gezellige sfeer vinden wij ontzettend belangrijk. Een veilige, vertrouwde en liefdevolle omgeving is een voorwaarde voor elk kind om zich goed te kunnen ontwikkelen. En om met plezier naar ons toe te gaan.

Buiten spelen doen we iedere dag. De buitenlucht doet ieder kind goed. Het Kinderkabinet beschikt over een prachtige afgesloten tuin. Alle groepen hebben openslaande deuren naar de tuin waardoor er al snel buiten gespeeld kan worden. In de tuin is er van alles te zien en te ontdekken voor de kinderen.
Voor de allerkleinsten hebben wij een afgesloten gedeelte waar zij heerlijk veilig kunnen rondkruipen. De grotere kinderen spelen met plezier in de zandbak, op de fietsjes, of op de glijbaan.