Privacy

Op basis van de overeenkomst die u als ouders met het Kinderkabinet heeft gesloten, is verwerking van persoonsgegevens van ouders en kind(eren) noodzakelijk.  Onder meer voor het optimaal uitvoeren van de opvang en verzorging en begeleiding van de kind(eren), als ook voor het voeren van een correcte administratie, correspondentie, het versturen van facturen, het verwerken van betalingen, het verstrekken van jaaropgaven etc. Er wordt bij ons gewerkt volgens de AVG en de richtlijnen zijn vastgelegd in ons privacyreglement.
Het Kinderkabinet heeft Kidsvision ingeschakeld voor het beheren en verwerken van deze persoonsgegevens.

Binnen Het Kinderkabinet zal vertrouwelijk en bewust om gegaan worden met deze gegevens. De medewerkers werken volgens de Beroepscode Kinderopvang en dragen geheimhouding.
Met alle vertrouwelijke informatie die tijdens de uitvoering van het werk wordt verstrekt aan de medewerkers, wordt zorgvuldig omgegaan. Alleen informatie die van belang is voor het goed uitoefenen van het beroep wordt verstrekt aan die medewerkers binnen Het Kinderkabinet, waarvoor de informatie ook van belang is.

Bij Het Kinderkabinet danken we onze goede naam en reputatie mede aan de mentaliteit en werkwijze van onze medewerkers. Zonder hun inzet en betrokkenheid zou Het Kinderkabinet niet zijn wat het nu is. Ook voor onze medewerkers hebben wij richtlijnen opgesteld voor het gebruik van social media.

Social Media

Iedereen gebruikt  social media op verschillende manieren en om verschillende redenen. Bij Het Kinderkabinet is gebruik van social media bedoeld voor PR doeleinden en om u als ouders een beeld te geven van het reilen en zeilen op Het Kinderkabinet, We doen bijvoorbeeld verslag van een speciale dag, feestdag of andere leuke activiteiten. Ook aankondigingen van nieuwe activiteiten en thema’s worden naast persoonlijke mail regelmatig gepubliceerd op social media (facebook, twitter, instagram).  Foto’s worden ook alleen gebruikt voor bovenstaande doeleinden en evt. voor folders of onze eigen site. Meer hierover kunt u lezen in onze richtlijnen gebruik beeldmatariaal

Door de overeenkomst aan te gaan geeft u toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal voor enkel bovenstaande doeleinden. Indien u hier bezwaar tegen heeft kan er een uitsluitingsformulier ondertekend worden en kunt u ten alle tijden uw toestemming hiervoor weer intrekken.